Via Guglielmo Appulo, 4
c/o Parrocchia San Luca
70024 – BARI Japigia

Telefoni: 339 5788868 – 327 2629937
E-mail: info@gruppoquetzal.org
Skype: gruppoquetzal